Suhner spantangen en spanmoeren

De spantangen 1050 zijn geschikt voor de Suhner freesspindelsEn het model 1800 is voor de Geschikt voor de Suhner freesspindel en slijpmachine